यौ”न अं’गमाभन्दा यो भागमा गरिने चुम्बनले महिलालाई १०० गुणा बढी उत्तेजित बनाउँछ !!

Blog

हामिले सहजै बुझेको कुरा पनि हो म”हिलाहरुको अं’ग पु’रुषहरुको भन्दा बेग्लै हुन्छ । तर पु”रुषहरुका लागि कौतुहल्ताको बिषय भनेको म”हिलाको श’रीरमा कुन अं”ग कति सं”वेद”नशी”ल होला भन्ने हो ।

अब भने यो बिषयमा धेरै सो’चिरहनु पर्दैन ।निक्कै लामो अनुसन्धानपछि शोधकर्ताहरुले म”हिलाको श’रीर’का कुन अं”गको सं”वेद”नशील’ता के भन्ने प्रश्नको विस्तृत जवाफ दिएका छन्ग हालै रिएको एक अध्यनले स्त्री”को श’री”रमा कहाँ विस्तारै स्प”र्ष गर्ने कहाँ जो-ड”ले थि”च्ने र कहाँ क”म्पन पै’दा गर्दा उनीहरुलाई यौ-नि’करुपमा उ”त्तेजि”त पार्न सकिन्छ

भन्ने तथ्य बाहिर ल्याएको छ ।अनुसन्धानका क्रममा म”हिला”को घाँ”टी’मा ह”ल्का स्प”र्स गर्नु निक्कै प्रभावकारी हुने देखियो । कुनै पनि म”हि”ला”लाई उ-त्ते”जि’त तुल्याउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय स्त”-नको टु”प्पो अर्थात नि-प्प”ल च”ला”उ”नु वा स्प-र्ष गर्नु रहेको अध्यनकर्ताको निष्कर्ष छ ।त्यसैगरी यौ “न क्रि”डा”को समयमा भने स्त्री”को यो-नी”को बा”हिरी मा”थिल्लो भागमा हुने क्लि”टोरि”समा क’म्पन पैदा गर्नु

सबैभन्दा उ”त्तम रहेको पाहियो । यौ”न क्रि”डा”का लागि स्त्री”लाई तयार पा”र्दा यी वि”धी निक्कै प्रभावकारी मानिएका छन् ।क्यानडाको यु”निभर्सिटी डु क्यूबेक ए मोन्ट्रियलका अध्यनकर्ताहरुको टोलीले १८ देखि ३५ वर्ष उमेरका ३० म”हिला”मा लामो” समय सम्म यो अध्यन गरेको थियो । उनीहरुको श”री’रका तीन भागमा विभाजित यो अध्यनले सदियौं देखि सोधिँदै आएको प्रश्नको जवाफ फेला पारेको हो ।

तर माथि भनिएका कुराहरु स्त्री” था”के”को बेला, ध्यान अन्यत्रै ब”ढीरहेको बेला वा अन्य “त”नाव”को बेला भने ला”गु नहुने अध्यनकर्ताको भनाइ छ । अध्यनकर्ताहरुले म”हिला”हरुलाई नि”र्व-स्त्र” पारेर टेवलमा सु”त्न लगाएका थिए । र विभिन्न उपकरणको माध्यमबाट अं-ग”हरु”को स्प-“र्स प’रीक्षण गरिएको थियो ।कुन अं- गमा के गर्ने रु ह”ल्का स्प ‘र्षः घाँ “टी, पाखुराको अगाडीको भाग र यो “नी’को पछिल्लो

भाग यो “नी र गु” द”द्वा”रको सीमा क्षेत्र मा हल्का स्प” र्ष गर्दा म”हि”लाहरु उ त्ते”जि”त हुन्छन् ।द”वा”वः क्लि”टो”रिस र नि प्प”ल”मा च ला”उँ”दा गर्दा स्त्री”हरु उ”त्ते”जि”त हुन्छन् । तर स्त “न”को छे’उँको भाग र पे”टमा स्प “र्षले भने खासै उ”त्तेज”ना ल्याउँ”दैन ।कम्पनः क्लि”टो”रिस र स्त “नमा क “म्पन पै”दा गर्दा स्त्री’” सबैभन्दा उ”त्ते”जि”त हुन्छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *